specialist inbroedvrijhouden

0492 450 161

roofvogels


Aanvullend op de broedvrijhoudmethode '
man met hond', wordt gebruik gemaakt van roofvogels om broedvogels te verjagen. De roofvogels worden ingezet door in bepaalde deelgebieden een consequente roofvogeldruk te realiseren. Daartoe worden een of meerdere roofvogels (bijvoorbeeld havik of woestijnbuizerd) vastgebonden op een stok in het terrein geplaatst. De zittende roofvogel voorkomt dat in de omgeving nog andere vogels neerstrijken.

Het los vliegen met roofvogels bij broedvrij houden is een methode die niet toegestaan is binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. De roofvogels moeten vast zitten op een stok, of op de hand worden gehouden. Zo kunnen ze geen vogels slaan (vangen) en broedvogels buiten het werkterrein verstoren. Binnen het werkterrein worden de vogels regelmatig neergezet op plaatsen waar vogels willen landen.