specialist inbroedvrijhouden

0492 450 161

certificering

VCA petrochemie   ISO 9001   MVO

Staro Natuur en Buitengebied is sinds 2014 gecertificeerd voor het hoogst haalbare VCA-certificaat VCA-PetrochemieVeiligheid, gezondheid en milieu vinden we erg belangrijk binnen ons werk en binnen onze adviezen. Meldingsprocedures, taakrisicoanalyses en het signaleren van onveilige situaties en (bijna)ongevallen zitten inmiddels in ons systeem ingebakken. Het is voor ons geen papieren tijger. We zijn er van overtuigd dat we voor onszelf en degenen met wie we samenwerken daadwerkelijk iets teweeg brengen. 

Zie hier het VCA-Petrochemie certificaat

In januari 2016 hebben we het ISO 9001 certificaat in ons bezit. Het ISO 9001-certificaat geeft aan dat we op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en risicomanagement doen. Er wordt voldaan aan:
+     Eisen van klanten
+     Wet- en regelgeving
+     Eigen eisen

Staro Natuur en Buitengebied heeft haar eigen eisen vastgelegd in een bedrijfshandboek. Hierin zijn de belangrijke procedures en methodes van werken vastgelegd. Kwaliteit, veiligheid en milieu worden zo optimaal mogelijk gewaarborgd. 

Zie hier het ISO certificaat

In januari 2016 heeft Staro tevens het certificaat MVO Prestatieladder Niveau 3 ontvangen. Dit bevestigt dat ons streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een goede manier en in samenspraak met onze stakeholders is geïntegreerd in ons managementsysteem. Staro Natuur en Buitengebied stelt jaarlijks doelen op voor Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Klik hier om de doelen van 2016 te bekijken. 

Zie hier het certificaat van MVO Prestatieladder Niveau 3

Meer informatie over de milieuprestatie van Staro Natuur en Buitengebied, klik hier voor het milieubarometerrapport 2015