specialist inbroedvrijhouden

0492 450 161

broedvrij houden

Binnen de Europese Richtlijnen en Nederlandse wet- en regelgeving zijn vogels beschermd. Vooral in het broedseizoen kan dit conflicten geven met werkzaamheden. Een broedende vogel mag niet verstoord worden en zijn nest en eieren mogen niet verwijderd of verplaatst worden. In een terrein dat zo druk bezocht wordt door honkvaste kolonievogels betekent dit een behoorlijk risico voor de voortgang van de werkzaamheden. Gelukkig staat de wet toe dat een gebied broedvrij gehouden wordt. Dit betekent dat voorkomen wordt dat er zich broedvogels gaan vestigen. Dit kan bijvoorbeeld door het ongeschikt maken van terreinen of het consequent weghoudenvan vogels van een terrein.

Het broedvrij houden van het werkterrein is geen eenvoudige opgave. Sommige vogelsoorten zijn erg honkvast en broeden het liefst waar ze dat het voorgaande jaar ook gedaan hebben. Ze laten zich niet snel ontmoedigen en blijven proberen hun territorium in te nemen totdat de eieren gelegd worden. Dat betekent dat er en flinke inspanning moet worden geleverd om ze op andere gedachten te brengen.

Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met het adviseren over broedvrij houden en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Er wordt gewerkt met (een combinatie van) verschillende methoden.