specialist inbroedvrijhouden

0492 450 161

weren van vogels

Om te voorkomen dat vogels gaan broeden, zullen de dieren 24 uur per dag geweerd moeten worden. De kern is: een vogel die landt wordt direct, doch uiterlijk binnen tien minuten geweerd. Het weren van deze vogels dient op een (kosten)efficiënte manier georganiseerd te worden. 

Het weren van vogels kan het meest efficiënt worden uitgevoerd door ‘mannen met hond’. Deze methode is zowel geschikt voor grote gebieden als voor (deel)gebieden die minder overzichtelijk zijn (bijvoorbeeld door aanwezigheid van bouwmaterialen). Indien nodig en/of kostenefficiënt kunnen aanvullende methoden worden ingezet, zoals netten of roofvogels op stok. De inzet van roofvogels op stok geldt met name voor onoverzichtelijke plekken en niet voor grote oppervlakten. Voor het weren van vogels 's nachts zijn goede ervaringen opgedaan met de inzet van (laser)licht. Met het laserlicht kunnen de vogels over een grote afstand geweerd worden door de ‘lichtvlek’ naar hen toe te bewegen. 

Bij de selectie van de fysiek broedvrij houdende partij moet er rekening mee gehouden worden dat deze beschikt over voldoende personeel, getrainde honden en roofvogels. De personele inzet die nodig is om de vogels te weren is afhankelijk van verschillende factoren, maar dient altijd zodanig te zijn dat vogels die landen binnen tien minuten geweerd worden.